Turnaj ve Znojmě

 

 

Ve dnech 11.- 13.10. se konala ve Znojmě - již po šesté - tradiční Velká cena Znojma,   Více