Z historie Československého bridže

 

Další pokračování z historie československého bridže se zabývá autory a knihami o bridži, které vyšly do roku 1940. Vítám jakékoliv připomínky k tématu, doplňující informace a informace o chybějících knihách.

 

Zároveň vítám případné informace o tzv. samizdatových knihách v češtině, kterým bych se chtěl někdy v budoucnu věnovat v samostatném článku.


Samostatnou kapitolou v ní bude i zmínka o 'nakladatelské' činnosti pana Maříka, na jehož překladech (a jeho spolupracovníků) jsem v mládí bridžově vyrůstal.

Opět děkuji také již všem těm, kteří mi poskytli různé historické bridžové materiály.

 

 

Česky psané předválečné bridžové knihy


Co psát o knihách, které se v naprosté většině snaží naučit čtenáře bridž?
Budeme si proto všímat faktografie, zastavíme se u některých autorů, ukážeme si některá doporučení autorů, na skenovaných ukázkách uvidíme terminologii používanou při bridži.

 

Bridge

Stott, V. M

rok vydání 1930

120 str.

nakladelství Tennis-Golf-Revue, Praha

kniha


Asi první kniha v českém jazyce je překladem...


Tak jsem chtěl začít ještě před tím, než se mi kniha dostala do rukou. Přes jméno autora, o kterém jsem nikde nic nenašel, se mi zdá, že kniha byla prvotně napsána pro českého čtenáře.


Svědčit by o tom mohla i historka o pražském právníkovi, jeho plavbě a jeho bridžové hře.


Kniha je napsána tak, že i čtenář v dnešní době by se mohl naučit tzv. Plafond verzi bridže, vycházející z Vanderbiltových úprav Auction bridže na verzi bridže ve světě zvaný Contract bridge a ve Francii a u nás nazývaná Plafond bridge.


Všechno je to bridž tak jak známe, jen se liší vlastní počítání - hodnoty zdvihů, které zdvihy se počítají a jak. Stručně se o historii bridže zmíním ve článku o založení Československého bridžového svazu.


Bridžové výrazy je směs českých, anglických a případně francouzských slov, tak, že je tomu poměrně jednoduše rozumět, některé výrazy se používají dodnes nebo jsou známe z anglických knih. Licitace je poněkud obstarožní a pro její vysvětlení jsou používáné tzv. quicktrickové hodnoty, v té době ještě nebylo známé dnešní počítaní bodů 4-3-2-1 za A-K-Q-J

A tak následující list má hodnotu quicktricků

AKxxx - 2 quicktricky
10xx - 0
Qxx - 1/4
KQ - 1

Dále je také požívaný pojem počtu tricků, které může získat trumfová barva za předpokladu průměrného dělení zbývajících karet u ostatních hráčů.
Takže barva AKxxx při průměrném dělení zbývajících karet 3-3-2 má trickovou hodnotu 4 tricků.

Na prvním a druhém místě není podle tehdejších předpokladů potřeba příliš mnoho quick tricků a je možné otevírat i s kartou, která má hodnotu 4 tricků, takže karta

109
AK762
J42
432

byla v tehdejších dobách otevíraná jedním srdcem.
Naopak po dvou nebo třech pasech se otevíralo se silnější rukou, neboť partner již vyloučil bartu hodnoty 4 tricků případně s více quick tricky (ekvivalent bodů).

Přestože je tento 90 let starý přístup poněkud obstarožní, vysvětlování a licitace mají svoji vnitřní logiku a jsou určitě zajímavé.

Zmíněny jsou ve knize i v dnešní době známe pravidlo jedenácti (po výnosu čtvrté zhora), dále doporučení vynášení do silné barvy stolu po levici a do slabé barvy stolu po pravici.
Také je doporučováno nevynášet krátkost, máte-li 4 a více trumfů a používat takzvané echo, v dnešní době můžeme říci namarkování dubla do výnosu AK.
Prostě i před devadesáti lety se tu hrál naprosto normální bridž.

Kapitoly knihy:

I. Stručná pravidla dražebního a smluvního bridge.
II. Licitace
III. Hra

 

Pravidla hry bridge 
Nejpřesnější, nejstručnější, nejlepší

Čečelín, Vladimír

rok vydání 1932

26 str.

vlastním nákladem JUDr. Vladimír Čečelín, Praha

knížečka

Velice stručná knížečka, ve které jsou z počátku popsány základní pravidla hry, ve střední části je několik praktických rad pro začínající hráče a zbytek knihy je systém počítání do kříže, který v současné době znají jen ti starší z nás.

Autor Vladimír Čečelín byl knihkupec známý v právnických kruzích, neboť ze stručných výtahů z učebnic profesorů vytvářel oblíbená skripta a zároveň nabízel přípravné kurzy ke zkouškám.
Bridge

Kotek Ferdinand

rok vydání 1933

67 str.

Moravské nakladelství Brno, Veveří 8

knížečka
 
 

Autorem této knihy je ústecký hráč, díky jehož iniciativě nemáme jen tuto knihu, ale máme možnost poznat částečně i minulost československého bridže.

Angažoval se v obou česky psaných předválečných časopisech a byl i šefredaktorem toho pozdějšího z nich. Za většinu existujících fotografií z předválečného období můžeme poděkovat právě jemu.

Kniha jsou spíše pravidla hry. Kromě pravidel a jak počítat, je zde také popsaná bridžová etiketa a (doporučený) herní řád klubů.

Kapitoly:

I. Bridgeová pravidla
II. Bridgeová etiketa
III. Bridgeové účtovací tabulky
IV. Bridgeový herní řád


   Bridge
Hlavní základní zásady a pojmy v contract-bridgi dle A-F systému Culbertson

ing. Dr. Lederer Artuš

rok vydání 1934

26 stran

vlastním nákladem V komisi nakladatelství Kvasnička a Hampl, Praha

knížečka 
 
 

Tato útlá knížečka není pro začátečníky, nýbrž pro hráče takzvaného Plafond-bridge, kteří přecházejí na Contract-bridge při použití Culbertsonova licitačního systému.
Rozhodně měla svůj význam ve své době, kdy slovenští a moravští hráči hráli již variantu contract bridge, zatímco v Praze byl nejrozšířenější plafond bridge.


Artuš Lederer (1883-1937)
Narozen 3.2.1883 v Heřmanově Městci, zemřel 20.11.1937 v Praze. Ing., dr. techn., stavitel, práce v oboru stavebnictví.


Bridge, nová teorie

ing. Svoboda, Antonín

rok vydání 1935

120 stran

nakladelství Jindřich Bačkovský, Praha 1935

kniha 
 
 

Tato kniha je z mnoha aspektů zajímavá.

Přes svůj název je to kniha, kde je důsledně kromě obálky používan český název karetní hry - bridž.

Kniha je rozdělena do dvou částí.

V první části jsou popsána pravidla, mechanismus dražby a sehrávky, dále je zde vysvětleno různé trojí počítání 'na kříž' pro auction, plafond a contract bridž.
Poté autor popisuje několik pokynů pro začátečníky a zásady správné hry.

Čím je kniha zajímavá je druhá část, kde autor popisuje ucelenou licitační teorii. Druhá část určitě není lehké čtení i pro pokročílé bridžisty. Jsou zde zaváděny pojmy jako hodnota karty, licitační hodnota barvy, licitační základna, nejvyšší přípustna nabídka z první ruky a zvyšovací schopnost.

Všechny tyto pojmy jsou pak použity pro vysvětlení co a jak se má licitovat. Připomeňme si opět, že jde o dobu, kdy ještě není používána Miltonova metoda hodnocení karty 4-3-2-1 pro A-K-Q-J.

Pro použití této teorie je zapotřeba ohodnotit list pomocí figur v listě, jejich rozložení a délky barev ve které se vyskytují. Po odpovědi partnera se list musí přehodnotit podle partnerovy hlášky.

Sám autor uvádí, že nevýhodou systému je složitost, která vede k pomalé licitaci.
Osobně mám pocit, že tento systém nebo podobný jiný na principech tohoto systému ještě nedávno hrála dvojice, která byla pověstná svoji superpomalou hrou.

Nakonec se ještě zastavíme u autora. Knihu napsal ve svých dvaceti osmi letech jako svou první později světoznámý vědec, který se proslavil nejdříve během války svým systémem zaměřovače protiletadlového dělostřelectva a později v oblasti počítačových věd.
Oba jeho útěky za hranice ať před válkou nebo později v roce 1964 byly velice dobrodružné.

Více o Antonínovi Svobodovi viz následující odkazy

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Svoboda
https://cesky.radio.cz/antonin-svoboda-8595902


 
Pokud máte rádi soudobou vážnou hudbu, doporučuji si poslechnout i tvorbu syna Tomáše Svobody, česko-amerického autora soudobé vážné hudby např.

String Quartet No. 6, Op. 185 by Tomas Svoboda


při kterém jsem v živém provedení tohoto kvartetu vzpomínal na přínos otce tohoto autora pro kybernetiku a i pro český bridž.


Bridge
Deset úvah o smyslu a pravidlech hry karet bridže

Richtrová Nina, Mollenda Miloš

rok vydání 1935

52 stran

vlastním nákladem, tiskárna Všetečka a spol, Král. Vinohrady

knížečka
 
 

Vlastně ani nevím proč takováto knížečka vyšla.
Na 30 stránkách je deset úvah na různá témata doplněná česko anglicko francouzským slovníčkem bridžových pojmů a praktickými příklady.
Není to učebnice, ale úvahy snad mohou mít nějakou hodnotu pro pokročilejši začátečníky.

Názvy jednotlivých kapitol naznačují témata k úvaham:

Úvod
Mravný hodnoty bridge
78 řádek o dražbě v bridgi
O hře samé
Taktika
Bridgeová matematika
No trumps
Plafon
Bridge ve třech
Obřadnictví bridge.

Jako ukázku přikládám úvahu o Obřadnictví bridge


 


Snad byli autoři spokojeni, že napsali knihu o tehdy módním bridži.

Bridge : učebnice pro začátečníky i pro pokročilé

Josef Weinzettel

rok vydání 1937

68 stran

vlastním nákladem, knihtiskárny Ant. Odkolek,
Hradec Králové

knížečka
 
 

Proti jiným slabým knížečkám, spíše brožurkám je tato knížečka silnější, řekněme brožura, s klasickým obsahem: popis jak se hraje bridž, jak se počítá, jak se draží a technika hry.
Poněkud vybočuje úvod ke knize, kde je rozebírána symbolika bridže způsobem, který by v dnešní době odradil mnoho čtenářů.

Z kapitol o technice hry si ukážeme několik rad (obdobných jako v jiných knížkách), ze kterých je vidět, že námi používané hlášky mají skutečně již dlouhou historii. 
 
 
 


Contract bridge snadno a rychle

Thorne Harold

rok vydání 1940

58 stran 
 

Žádné bližši podrobnosti k této knize nemám.