Z pražských soutěží

(napsáno 5.3.2010, publikováno 15.3.2014)

První partie je z osmého kola pražské švýcarské skupinovky a je zajímavá  tím, že na ní lze demonstrovat řadu bridžových technik, které vedou ke splnění závazku. Některé cesty jsou pravděpodobnější než jiné, ale tentokráte nejde o to, která sehrávka je nejlepší, jako o to ukázat uvedené techniky.

Hrajete jako jih čtyři srdce po pikovém zásahu východu na slabý NT severu. Západ vynáší devítku pikovou. Pokud se dělí trumfy, máte devět zdvihů. A a K v trefech a kárech, A pikové a čtyři trumfy. Potřebujete desátý.

 

pik107
pikyK104
karaK983
trefyAK43

 

pik985
srdceJ2
karaQJ64
trefyJ975

stolek

pikKQ6432
srdceQ83
kara105
trefyQ8

 

pikAJ
srdceA9765
karaA72
trefy1062

 

1/ Vpustka

Berete dámu pikovou východu esem, odehráváte eso a krále postupně v kárech a trefech a pouštíte východ pikou. V koncovce:

 

pik
srdceK104
kara98
trefy43

 

pik9
srdceJ2
karaQJ
trefyJ9

stolek

pik6432
srdceQ83
kara
trefy

 

pik
srdceA9765
kara7
trefy10

 

východ musí zahrát piku do dvojité čikeny nebo rozehrát trumfy, ve kterých zadá zdvih také. Splněno.

2/Varianta vnitřního impasu

Berete dámu pikovou východu esem, odehráváte eso a krále srdcového. Desátý zdvih zkusíte získat v karech. Hrajete ze stolu karovou trojku a na malé káro východu dáváte sedmičku z ruky. Západ bere zdvih klukem, vrací pik ke králi východu, ten stahuje vysoký trumf. Jakékoliv vrácení berete, odehráváte eso karové, do kterého padá desítka východu a hrajete dvojku karovou do K9 na stole a pokrýváte kartu západu. Karová barva vám vyprodukovala tři zdvihy, a proto plníte.

3/ Jednoduchý skvíz

Berete dámu pikovou východu esem,  malou srdci hrajete ke králi a pokračujete dalším trumfem k devítce v ruce. Západ bere klukem, hraje další pik ke králi východu, který pokračuje srdcí, berete v ruce, západ odhazuje pik. Upravujete počet zahráním kára z ruky do osmičky na stole. Východ získává zdvih a vrací zpět káro, které berete králem na stole a přecházíte do ruky esem karovým. Kára se nedělí a koncovka je:

 

pik
srdce
kara9
trefyAK43

 

pik
srdce
karaQ
trefyJ975

stolek

pik643
srdce
kara
trefyQ8

 

pik
srdce76
kara
trefy1062

 

Na srdci hlavního hráče má ještě západ odpověď, odhazuje tref, stejně tak jako stůl, východ je již nezajímavý. Poslední srdce skvízuje západ. Musí si buď odhodit káro nebo nechat jen dva trefy. Deset zdvihů, závazek splněn. (Jakákoliv jiná vrácení východu vedou jen k jinému pořadí odehrání karet a ke stejné koncovce)

4/ Jednoduchý skvíz bez upraveného počtu.

Začátek je stejný jako v předchozím bodě. Berete dámu pikovou východu esem,  malou srdci hrajete ke králi a pokračujete dalším trumfem k devítce v ruce. Západ získává zdvih klukem, hraje další pik ke králi východu, který pokračuje srdcí, kterou berete v ruce, západ odhazuje pik. Koncovka je:

 

pik
srdce
karaK983
trefyAK43

 

pik
srdce
karaQJ64
trefyJ975

stolek

pik6432
srdce
kara105
trefyQ8

 

pik
srdce76
karaA72
trefy1062

 

Hrajete další trumf a západ si musí odhodit od jednoho ze svých levných čtyřlistů. Odhazujete ze stolu od druhého a odehráním esa, krále a zahráním další malé karty v barvě, od které si západ odhodil, si vypracováváte desátý zdvih na čtvrtou kartu v odhozené levné. Splněno.

A jak jsem sehrával já? Ani se neptejte... Po vzetí dámy pikové esem jsem hned dle mého záludně odehrál eso karové a až poté jsem se soupeřů zeptal, jak markují. Oba odhodili své nejmenší káro a markovali standardně. Proto jsem usoudil, že barva se bude dělit tři tři a pokusil jsem se vypracovat čtvrté káro, což vedlo k pádu.

Druhá partie je z osmého kola pražské ligy a svojí sehrávkou se blýskla Pavla Hoderová. Sehrávala čtyři srdce ze západu po výnosu králem karovým.

 

pikJ7
piky107
karaKQJ1074
trefyJ73

 

pikA86
pikyKJ95
karaA92
trefy952

stolek

pikKQ92
pikyA862
kara863
trefyK8

 

pik10543
pikyQ43
kara5
trefyAQ1064

 

První káro pustila a pokračování klukem karovým vzala esem, když jih neopatrně nesnapnul a nepočkal si na dva trefové zdvihy. Pokračovala malou srdcí k esu stolu a další zdvih zdvih získala klukem po srdcovém impasu. Král stahuje dámu jihu, který teď již asi lituje, že nesnapnul druhé káro, protože vidí pokračování. Eso, král a dáma piková ukazují, že piky nejsou tři tři, ale nevadí, devítkou pikovou je jih vpuštěn, z ruky Pavla odhazuje ztrátové káro a čeká na zdvih v trefech, když jih na výnosu nic jiného než trefy nemá.

A tak technika loser on loser společně s vpustkou přineslo Pavle a jejímu týmu zasloužených 13 impů, když na druhém stole spadly tři bez trumfů dvakrát.