Doporučení z knihy Winning suit contract leads1.
Výnosy proti 4
spade po licitaci 1spade - 2spade - 4spade nebo 1spade - 3spade - 4spade

Singl ve vedlejší barvě je nejlepší výnos a měl by se téměř vždy vynést.

Dubl ve vedlejší barvě je lepší výnos, než si většina hráčů myslí. Zejména výnos ze dvou malých karet má lepší šanci než agresivní výnos z od třetí nebo čtvrté figury. Viz bod 6.

Proti jednobarevné licitaci  jako 1spade - 2spade - 4spade nebo 1spade - 3spade - 4spade,  je často lepší vynést pasivně ze tří nebo čtyř malých karet než od barvy vedené jedním nebo dvěma honéry. Viz bod 4.

O trumfovém výnosu uvažujeme jen tehdy, není-li jiný výnos lepší.

Výnos esa bez dalších figur, jako např. A-6-4 nebo A-9-8-3 není tak špatný výnos, jak si mnoho hráčů myslí. Někdy ztratíme zdvih, ale pohled na stůl a partnerovu marku může být vodítkem k pokračování nebo změně barvy.

 

2. Výnosy proti 2spade nebo 3spade po licitaci 1spade - 2spade nebo 1spade - 3spade

Proti částečnému závazku můžeme uvažovat o výnosu od Q. Po silné dražbě do hry je to méně atraktivní výnos.

Trumfový výnos je často nejhorší ze čtyř možných výnosů.

Singl ve vedlejší barvě je opět nejlepší výnos. Dokonce i máme-li AK ve vedlejší barvě.

Dubl ve vedlejší barvě je lepší výnos, než si většina hráčů myslí

Proti částečnému závazku můžeme uvažovat o výnosu z A-x nebo Q-x. Po silné dražbě do hry je to méně atraktivní výnos

 

3. Výnos po soutěžní dražbě do částečného závazku1spade - (2heart) - 2spade - (3heart) - 3spade

Nevynášejte od barvy, kterou jste licitovali, a byla zvýšena, pokud není vedena alespoň dvěma sousedními honéry. Neměli byste předpokládat, že partner bude mít vysokého honéra, protože barvu zvýšil.

Nejlepší výnos bývá často kratší ze dvou nelicitovaných barev.

Singl je úžasný výnos a dubl je dobrý, dokonce i je-li vedený honérem s výjimkou K.

Trumfový výnos je pravděpodobně nejlepší jen tehdy, nejsou-li výnosy v nelicitovaných barvách nijak lákavé.

 

4. Porovnání výnosů podle kvality barvy

Riskantní výnos od barvy vedené honérem je méně nebezpečný, pokud je z dlouhé barvy.

Výnos od J-x-x nebo J-x-x-x není tak špatný, jak si každý myslí. Je téměř tak bezpečný jako výnos z malých karet. Je trošku lepší, než výnos od Q. Výnos od Q je lepší než výnos od K.

Výnos od K-Q-x nebo Q-J-x je téměř tak dobrý jako výnos z malých karet a je mnohem lepší než výnos od K-x-x nebo Q-x-x.

Když vynášíte ze čtyř karet vedených K-Q přítomnost 10 (nebo samozřejmě J) znamená velký rozdíl ve váš prospěch.

Výnos od barvy vedené K-J nebo K-J-10 je mnohem horší výnos než jenom od samotného K.

 

5. Kdy vynést singla

Singl ve vedlejší barvě je nejlepší výnos a měl by se téměř vždy vynést.

Neměl by vás odradit výnos singla, protože je to honér. Ale uvažte, zda výnos singl K nebude stát zdvih, pokud si myslíte, že A bude napravo.

Singl je obvykle lepší výnos než výnos z honérových sekvencí jako K-Q-J nebo Q-J-10.

Pokud máte v trumfech jisté trumfové zdvihy (například K-Q-J), singla nevynášejte.

 

6. Kdy vynést dubla

Výnos dubla je mnohem lepší výnos, než si většina hráčů myslí.

Výnos z A-x nebo K-x má pravděpodobně větší naději, když očekáváte (podle vaší slabé karty), že partner je silný. Je mnohem pravděpodobnější, že má odpovídajícího honéra v barvě výnosu.

Agresivní výnos z dubl honéru může vám dát největší šanci na poražení. V párovém turnaji ale je méně pravděpodobné, že přinese dobrý výsledek, neboť soupeři mohou získat nadzvih, na který nemají nárok.

Dobrý je výnos ze dvou malých karet. To je hlavně proto, že nesete k partnerovým honérům. Od takového výnosu by vás nemělo odradit, že máte jeden nebo dva trumfy.

 

7. Výnosy do manše s vedlejší barvou na stole (1spade-2heart-2spade-4spade nebo 1diamond-1spade-2spade-4spade)

Singl ve vedlejší barvě je nejlepší výnos a měl by se téměř vždy vynést, dokonce, i když dummy licitoval tuto barvu.

Nejlepší výnos do manše se známou vedlejší barvou na stole je obvykle z jedné nelicitovaných barev.

Výnos ze dvou, třech nebo čtyřech v nelicitované barvě je obvykle lepší než z honérových sekvencí s výjimkou tříkartové honérové sekvence. Například, dávejte přednost výnosu 8-4-3 před Q-9-7-6 nebo 9-7-6-3 před Q-J-7.

Uvažujte o trumfovém výnosu, pokud máte silnou vedlejší barvu stolu.

Dobrý je také výnos A ve vedlejší barvě stolu, zvláště pokud máte čtyři nebo pět karet. Nalezení singla u partnera je nejlepší šance porazit závazek.

 

8. Výnosy po licitaci splintru  (1spade-4club-4spade nebo 1heart-1spade-4club-4spade)

Trumfový výnos je zřídka nejlepší. Soupeři obvykle mají velký trumfový fit a je nepravděpodobné, že byste zabránili snapům.

Po licitaci jako 1spade-4club-4spade obvykle nejlepší výnos bývá z jedné z nelicitovaných barev.

Po licitaci jako 1heart-1spade-4club-4spade bývá téměř vždy nejlepší výnos nelicitované barvy.

Výnos z kombinace A-Q nebo A-J je všeobecně špatný. Dávejte přednost výnosu od A bez dalších honérů.

Po licitaci jako 1heart-1spade-4club-4spade uvažujte o trumfovém výnosu, pokud máte dlouhou a silnou barvu stolu (srdce). Nevynášejte srdce, dokonce když držíte něco jako heart K-Q-J-9-7.

 

9. Výnosy, když partner otevřel

Singl v nelicitované vedlejší barvě je lepší výnos než jakýkoli výnos v partnerově barvě (kromě singla). Vždy vyneste singla do partnerovy barvy, dokonce i když máte pouze jednoho trumfa.

Buďte opatrní při výnosu z dubla A-x v partnerově barvě. Šance že partner má K je celkově o trochu lepší než 50%.

Podobně - výnosy od A-x-x nebo K-x-x v partnerově barvě se nemusí podařit. Je více pravděpodobné, že budou úspěšné, když partner slibuje otevřením alespoň 5 karet, ale rozdíl je nevýznamný.

Čím větší je podpora v partnerově barvě, tím méně je výnos v této barvě atraktivní.

Když partner otevřel slabým dvoutrikem a uvažujete o výnosu z A-x v jeho barvě., šance budou rozdílné podle všeobecného stylu takovýchto otevření. Jestliže otevíráte volně, v širokém rozpětí, zase šance, že partner má hodícího se K nebude lepší než 50%.

 

10. Výnosy, když hlavní hráč má dvě barvy

Když licitace začíná 1spade - 2club - 2heart a končí v drahé manši, je dobré výnést singl club.

Když licitace probíhá 1spade - 2club - 2heart - 4spade, dobrým výnosem je singl heart

Když licitace začíná 1spade - 2club - 2heart a končí v drahé manši, výnos v nelicitované barvě je často nejlepší.

Po licitaci 1spade-1NT-2heart pokračující do 4heart, všeobecným vodítkem je výnos kratší levnou barvou. Například výnos z diamond x-x je lepší než výnos z club Q-J-10-x-x-x

Po licitaci 1spade-1NT-2heart pokračující do 4heart, uvažujte o trumfovém výnosu, pokud máte silnou pikovou barvu.

 

11. Kdy vynést trumfa

Proti jednobarevné licitaci do drahé barvy, je trumfový výnos zřídka nejlepší. Vyberte ho pouze tehdy, pokud ostatní tři barvy jsou vedeny honéry.

Když odpovídající pasoval druhou barvu otvírajícího (1spade-1NT-2diamond), je trumfový výnos indikován. Nicméně dejte přednost výnosu singla v boční barvě nebo sekvenci v boční barvě. Trumfový výnos je méně atraktivní, pokud držíte čtyři nebo více malých karet v barvě otevření.

Mnoho hráčů doporučuje trumfový výnos, když soupeři brání a vy máte jasnou převahu bodů. Simulace toto doporučení nepodpořila. Jestliže soupeři draží 4spade přes vaše 4heart s trumfovým fitem, který je nejméně 5-4, je nepravděpodobné, že byste jim zabránili snapovat výnosem trumfa. Všeobecně, upřednostňujte výnos v barvě partnerova otevření.

Když vynášíte ze tří nebo čtyř trumfů vedených A, malá karta je obvykle lepší než A. Buďte opatrní při výnosu z A-J-x nebo A-10-x. Dokonce výnos od A-9-x může stát zdvih.

 

12. Výnos proti preventivnímu zvýšení (1spade-4spade, 1spade-x-4spadenebo 1spade-(2diamond)-4spade)

Opět trumfový výnos je téměř vždy nejhorší ze všech čtyřech výnosů

Agresivní výnosy od figury (zejména dvou sousedních figur) jsou  méně úspěšné proti preventivní dražbě než proti silné dražbě jako 1ª-2ª-4ª.

Riskantní výnos z Q-x (nebo dokonce K-x) přichází v úvahu proti preventivní dražbě, protože je větší šance, že partner má vhodného honéra. Uvažujte o výnosu K-x, když vaše ruka je slabá, a proto je větší šance, že partner má A.

 

13. Výnos, když hlavní hráč zahájil 1NT

Výnos A z A-x-x-x, A-x-x nebo A-x je překvapivě dobrý, když hlavní hráč otevřel 1NT. Pokud zavedete tento výnos do svého repertoáru, uvažujte o výnosu K z kombinace A-K.

Nevynášejte A, pokud k němu máte Q nebo J.

Když bráníte pravděpodobný fit 4-4, po licitaci Staymana, je trumfový výnos ještě méně efektivní než po licitaci jako 1spade-2spade-4spade.

Výnos z barvy vedené jedním nebo dvěma honéry je méně nebezpečný, když hráč otevřel 1NT než když otevřel 1 v barvě.

 

14. Výnos do barevného slemu

Mnoho učebnic radí vynášet agresivně do malého slemu v barvě, ale simulace to nepotvrdily. Zdá se být správné vybrat nejpasivnější výnos v boční barvě.

Singl ve vedlejší barvě je excelentní výnos.

Nevynášejte singla, pokud máte naturální trumfový zdvih nebo vedlejší A.

Když se zdá, že soupeři nezjišťovali možnost stažení A-K v jedné z bočních barev, výnos A se stává atraktivnější.

Když licitace zahrnovala cue-bidy nebo soupeři obvykle používají cue-bidy , ale neudělali to, je nepravděpodobné, že výnos A vám přinese získat dva zdvihy v jedné barvě.  V týmovém turnaji byste měli vynést A z dlouhé barvy, partner může mít singla.

Vynášejte trumfa, jen pokud ostatní výnosy jsou příliš riskantní.

V párovém turnaji je obvykle správné vynést boční, A abyste zabránili nadzvihu.

Když hlavní hráč nebo dummy indikuje, že má A v boční barvě, výnos do této barvy je méně atraktivní.

 

15. Výnos do barevného slemu s boční barvou na stole

Tradiční rada je vynášet agresivně do malého slemu v barvě, ale simulace to nepotvrdily. Dokonce, i když dummy dražil barvu, která může přinést odhozy, nemá dobrou šanci výnos od Q nebo K ve vedlejší barvě.

Je obvykle správné vynést singla do hlavní barvy stolu, pokud nemáte A nebo snap by byl od originálu.

Je často správné vynést A hlavní barvy stolu, když máte čtyři a více karet v této barvě, je velká šance, že partnerovi dáte snap.

V párovém turnaji je obvykle správné vynést boční, A abyste zabránili nadzvihu.

Když nemáte singla nebo A, je často správné vynést kratší z podobně kvalitních barev v nelicitovaných barvách.

 

16. Výnos do velkého slemu

Je jen malý zlomek velkých slemů, kde výnos něco změní.

Pokud nemáte nějaké specifické úmysly, nevynášejte od K nebo Q do velkého slemu. Příležitostně z nějakého důvodu bude takový výnos porážející, ale případy, kdy ztratíte zdvih, jsou v přesile.

Tradiční učebnice doporučují trumfový výnos. Je pravda, že zřídka kdy ztratíte zdvih, ale je také méně pravděpodobné, že to bude porážející výnos. (Trumfový výnos může zabránit snapu, když dummyho trumfy jsou krátké, výnos ve vedlejší barvě může zničit klíčový vstup.)

Pokud máte šest a více karet v hlavní barvě stolu, nejlepší šance je, že partner má šikenu a dáte mu snap. Stejně tak, nevynášejte od krále a dávejte pozor na výnos od Q.

Pokud se hraje velký slem poté, co dummy ukázal dobrou boční barvu (otevřením, nebo odpovědí), uvažujte o trumfovém výnosu.